ลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย 10-14 พฤศจิกายน 2559 ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย