สรจ.สุโขทัย เข้าร่วมประชุมติดตามและประเมินผลการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561

วันที่ 31 ธันวาคม 60 นางสาวรัตนา ทองกลับ แรงงานจังหวัดสุโขทัย มอบหมายให้นางวัชรี พลัง ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน เข้าร่วมประชุมติดตามและประเมินผลการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 จังหวัดสุโขทัย ณ. ห้องประชุมศรีนคร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย โดยมีท่านปลัดจังหวัดสุโขทัย เป็นประธาน สรุปสถิติอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 60 ดังนี้ (1) อุบัติเหตุรวม 19 ครั้ง (2) ผู้บาดเจ็บรวม 19 คน (3 ) ผู้เสียชีวิตรวม 2 คน