สรจ.สุโขทัย ร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561

วันที่ 1 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. นางสาวรัตนา ทองกลับ แรงงานจังหวัดสุโขทัย มอบหมายให้ นางกัลยา จัดการ พนักงานธุรการ ส. 3 ร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 จังหวัดสุโขทัย  ณ ห้องประชุมศรีนคร ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 โดยมี ปลัดจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานการประชุม และเวลา 10.30 น. ออกตรวจติดตามชุดที่ 3 ในพื้นที่อำเภอสวรรคโลก ศรีสัชนาลัย และศรีนคร 3 จุด 

สำหรับสถิติการเกิดอุบัติเหตุของจังหวัดสุโขทัย วันที่ 4 ตามมาตรการ ในวันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนน 7 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 9 คน ไม่มีผู้เสียชีวิต  รวมสถิติระหว่างวันที่ 28-31 ธันวาคม 2560  สุโขทัย มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นรวม 26 ครั้ง ผู้บาดเจ็บ 28 คน ผู้เสียชีวิต 2 ราย  ซึ่งเสียชีวิตเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2560 ซึ่งเป็นวันแรกของมาตรการ