สรจ.สุโขทัย ร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561

วันที่ 2 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. นางสาวรัตนา ทองกลับ แรงงานจังหวัดสุโขทัย มอบหมายให้ นางสาววริศนันท์ แหงหาญ นักวิชาการแรงงาน ร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 จังหวัดสุโขทัย ณ ห้องประชุมศรีนคร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย และเวลา 10.30 น. ร่วมคณะออกตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินงานฯ 3 จุด ในพื้นที่ อำเภอสวรรคโลก ศรีสัชนาลัย และศรีนคร

ทั้งนี้ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 จังหวัดสุโขทัย ได้รายงานผลการดำเนินงานประจำวันที่ 1 มกราคม 2561 ซึ่งเป็นวันที่ห้าของเทศกาล มีอุบัติเหตุ 8 ครั้ง ผู้บาดเจ็บ(ADMIT) 15 ราย (ชาย 7 ราย, หญิง 8 ราย) ผู้เสียชีวิต 2 ราย (ชาย 1 ราย หญิง 1 ราย)  รวมระหว่างวันที่ 28- ธันวาคม 2560 -1 มกราคม 2561  สุโขทัยมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นรวม 34 ครั้ง ผู้บาดเจ็บ  43 คน ผู้เสียชีวิต 4 ราย