สรจ.สุโขทัย ร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561

วันที่  4 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. นางสาวรัตนา ทองกลับ แรงงานจังหวัดสุโขทัย มอบหมายให้       นางกมลนันท์ เครือบคนโท นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 จังหวัดสุโขทัย และปิดศูนย์ฯ ณ ห้องประชุมศรีนคร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย  โดยมีท่านชัชพงศ์  เอมะสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานการประชุม 

ทั้งนี้ ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 จังหวัดสุโขทัย ได้รายงานผลการดำเนินงานปี 2561 ตั้งแต่วันที่28 ธันวาคม - 3 มกราคม  2561  มีอุบัติเหตุ 45 ครั้ง ผู้บาดเจ็บ(ADMIT) 54 ราย {ยังอยู่โรงพยาบาล 29 ราย กลับบ้านแล้ว 25 ราย} ผู้เสียชีวิต 4 ราย (ชาย 3 ราย หญิง 1 ราย)