แรงงานจังหวัดสุโขทัย ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอี ตามแนวประชารัฐจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 1/2561

วันที่ 4 มกราคม 2561 เวลา 13.00 น. นางสาวรัตนา ทองกลับ แรงงานจังหวัดสุโขทัย ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอี ตามแนวประชารัฐจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมคีรีมาศ ศาลากลางจังหวัดชั้น 4 โดยมีนายศรัทธา คชพลายุกต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานการประชุม ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติสินเชื่อ และอนุมัติการจ่ายเงินกู้ให้แก่เอสเอ็มอีที่ขอรับความช่วยเหลือในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย จำนวน 2 ราย วงเงิน 5 ล้านบาท ได้แก่ 1) ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟาร์มจิ้งหรีดชุติกาญจน์ และ 2) ห้างหุ้นส่วนจำกัด นีทฟู๊ดส์