แรงงานจังหวัดสุโขทัย และหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสุโขทัยร่วมกันขอพรเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่จากท่านพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย

วันที่ 5 มกราคม 2561 หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสุโขทัยร่วมกันขอพรเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่จากท่านพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย  ท่านชัชพงศ์ เอมะสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย และท่านศรัทธา คชพลายุกต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย