สรจ.สุโขทัย ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดสุโขทัย ประจำปี2561-2562

วันที่ 5 มกราคม 2561 เวลา 13.00 น. นางสาวรัตนา ทองกลับ แรงงานจังหวัดสุโขทัย มอบหมายให้นางกมลนันท์ เครือบคนโท นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดสุโขทัย ประจำปี2561-2562 ณ โรงแรมบ้านหมอรีสอร์ท อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย