แรงงานจังหวัดสุโขทัย และหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสุโขทัยร่วมบริจาคสิ่งของให้เหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย เพื่อนำไปออกร้านมัจฉากาชาดในงานสักการะพระแม่ย่าและงานกาชาดจังหวัดสุโขทัยประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 9-18 กุมภาพันธ์ 2561

วันที่ 9 มกราคม 2561 เวลา 10.30 น. หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสุโขทัยร่วมบริจาคสิ่งของให้เหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย เพื่อนำไปออกร้านมัจฉากาชาดในงานสักการะพระแม่ย่าและงานกาชาดจังหวัดสุโขทัยประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 9-18 กุมภาพันธ์ 2561 ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย โดยมีนายพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยเป็นผู้รับมอบ