จังหวัดสุโขทัย สนธิกำลังร่วมตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

วันที่ 10 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดสุโขทัยร่วมกับคณะทำงานตรวจสอบปราบปรามการทำงานของคนต่างด้าว ตามคำสั่ง คสช.ที่ 101/2557 ประกอบด้วย สนง.แรงงานจังหวัด สนง.ประกันสังคมจังหวัด สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด สนง.จัดหางานจังหวัด สนง.พัฒนาฝีมือแรงงาน ตำรวจภูธรเมืองสุโขทัย ที่ทำการปกครองจังหวัด สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด

โดยได้สนธิกำลังเข้าตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวแย่งอาชีพคนไทยทำและตรวจสอบการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ในพื้นที่อำเภอเมืองสุโขทัย จำนวน 6 แห่ง ได้แก่ กิจการยางรถยนต์ 1 แห่ง กิจการอะไหล่ซ่อมรถมอเตอร์ไซด์ 1 แห่ง กิจการจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง 1 แห่ง กิจการรับเหมาก่อสร้างถนน 2 แห่ง และสถานที่ก่อสร้างร้านเฟอร์นิเจอร์ 1 แห่ง

ผลการตรวจสอบทั้ง 6 แห่ง พบว่า มีการจ้างแรงงานไทย จำนวน 112 คน เป็นชาย 82 คน หญิง 30 คน ไม่พบการใช้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายและการใช้แรงงานเด็กแรงงานบังคับมีการปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายประกันสังคม จ่ายค่าจ้างตามกฎหมายกำหนด ไม่พบการจ้างแรงงานคนพิการ