สรจ.สุโขทัย ออกให้บริการด้านแรงงานในโครงการอำเภอสวรรคโลกยิ้มเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2561

วันที่ 11 มกราคม 2561 เวลา 13.30 น. นางสาวรัตนา   ทองกลับ  แรงงานจังหวัดสุโขทัย มอบหมายให้นางสาววริศนันท์  แหงหาญ  เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดสุโขทัย ออกให้บริการด้านแรงงานในโครงการอำเภอสวรรคโลกยิ้มเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2561  ณ บ้านตะวันขึ้น หมู่ที่ 3 ตำบลปากน้ำ  อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย โดยมีนายวราดิศร อ่อนนุช นายอำเภอสวรรคโลก เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดสุโขทัยร่วมกับสำนักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัยได้นำบริการด้านแรงงาน เช่น งานบริการข้อมูลข่าวสารด้านแรงงาน  ตำแหน่งงานว่างในประเทศและต่างประเทศ  รับสมัครงาน   และรับขึ้นทะเบียนคนหางาน  มาให้บริการแก่ประชาชนที่สนใจ