สรจ.สุโขทัย ร่วมกับคณะทำงานตรวจสอบปราบปรามการทำงานของคนต่างด้าว ตามคำสั่ง คสช.ที่ 101/2557 ในนามศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดสุโขทัย

วันที่ 17 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. นางสาวรัตนา  ทองกลับ แรงงานจังหวัดสุโขทัย มอบหมายนางกมลนันท์  เครือบคนโท นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ร่วมกับคณะทำงานตรวจสอบปราบปรามการทำงานของคนต่างด้าว ตามคำสั่ง คสช.ที่ 101/2557 ในนามศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดสุโขทัย ประกอบด้วย สนง.แรงงานจังหวัด สนง.ประกันสังคมจังหวัด สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด สนง.จัดหางานจังหวัด สนง.พัฒนาฝีมือแรงงาน กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด

โดยได้สนธิกำลังเข้าตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวแย่งอาชีพคนไทยทำและตรวจสอบการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ในพื้นที่อำเภอสวรรคโลก จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ กิจการอู่ซ่อมรถ 1 แห่ง กิจการรับซื้อของเก่า 2 แห่ง กิจการจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง 1 แห่ง

ผลการตรวจสอบทั้ง 4 แห่ง พบว่า มีการจ้างแรงงานไทย จำนวน 11 คน เป็นชาย 9 คน หญิง 2 คน แรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา จำนวน 21 คน เป็นชาย 19 คน หญิง 2 คน ไม่พบการใช้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายและการใช้แรงงานเด็กแรงงานบังคับ มีการปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายประกันสังคม จ่ายค่าจ้างตามกฎหมายกำหนด ไม่พบการจ้างแรงงานคนพิการ