จังหวัดสุโขทัยจัดงานรัฐพิธี“วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช”ประจำปี 2561

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม  2553 กำหนดให้วันที่ 17 มกราคมของทุกปี เป็นวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช และเป็นวันรัฐพิธี เพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ที่มีต่อปวงชนชาวไทย และทรงส่งเสริมให้เกิดความรุ่งเรืองทางปัญญา และศิลปวัฒนธรรมที่โดดเด่น คือ การประดิษฐ์ตัวอักษรไทย

ในช่วงเช้าจังหวัดสุโขทัยได้จัดพิธีต่างๆ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย โดยมีนายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยเป็นประธานในพิธี ดังนี้

- พิธี รับรุ่งอรุณแห่งความสุขตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งถวายแด่พระภิษุสงฆ์จำนวน 10 รูป ณ อุโบสถวัดตระพังเงิน

- พิธีพราหมณ์บวงสรวงพ่อขุนรามคำแหงมหาราช  จุดธูปเทียน ถวายเครื่องสักการะ

- ถวายราชสักการะพานพุ่มดอกไม้

- นักเรียน 450 คน สวดทำนองสรภัญญะเพื่อสดุดีและสรรเสริญถวายสักการะแด่พ่อขุนรามมหาราช

- พระสงฆ์ 10 รูป เจริญพระพุทธมนต์ชัยคาถา

- ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยกล่าวถวายราชสดุดี

ในช่วงบ่ายเวลา 14.00 น. ข้าราชการทุกหมู่เหล่าร่วมต้อนรับ พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์เดินทางมาถวายราชสักการะพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

กระทรวงแรงงานได้มอบหมายให้แรงงานจังหวัดสุโขทัยเป็นผู้แทนกระทรวงแรงงานเข้าร่วมงานรัฐพิธีฯ พร้อมทั้งจัดพานพุ่มดอกไม้สดร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและร่วมรับผู้แทนพระองค์ ทั้งนี้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสุโขทัยได้ร่วมในงานรัฐพิธีฯ ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน