อัตราค่าจ้างขั้นต่ำฉบับที่ ๗ ปัจจุบัน

  

ไฟล์แนบขนาด
prakaaskhnakrrmkaarkhaacchaang_chbabthii_7.pdf331.86 KB