Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสุโขทัย

แบนเนอร์ สไลด์

ติดต่อเรา

นางสาววิริยาภรณ์  เปรมโพธิ์

นางสาววิริยาภรณ์ เปรมโพธิ์

แรงงานจังหวัดสุโขทัย
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุโขทัย ศาลากลางจังหวัด ชั้น4 ถนนนิกรเกษม อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64000

แผนที่ตั้ง

ประกาศ

ประกาศ

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

pll_number_of_visitor ครั้ง เผยแพร่โดย 9 ก.พ. 2565

ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม

สถานการณ์แรงงานไทย

สถานการณ์แรงงานจังหวัด

สถิติแรงงานจังหวัด

สถิติแรงงานจังหวัด

เรื่องที่น่าสนใจ

เรื่องที่น่าสนใจ

Infographic

TOP