Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสุโขทัย

แบบสอบถามความคิดเห็นเพื่อประกอบการจัดทำ (ร่าง) อัตราค่าจ้างรายชั่วโมง สำหรับลูกจ้างผู้สูงอายุ

pll_content_description

TOP