Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสุโขทัย

แรงงานจังหวัดสุโขทัย มอบหมายข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ให้คำปรึกษาแนะนำและรับคำร้องเพื่อติดตามสิทธิประโยชน์แก่คนงานไทยที่เคยเดินทางไปทำงานต่างประเทศ รวมทั้งรณรงค์สุโขทัย รวมใจสู้ภัยโควิด-19

pll_content_description

TOP