Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสุโขทัย

ติดต่อเรา

สำนักงานแรงงานจังหวัดสุโขทัย

ศาลากลางจังหวัด ชั้น 4 ถนนนิกรเกษม

ตำบลธานี อำเภอเมืองสุโขทัย

จังหวัดสุโขทัย 64000

โทรศัพท์ 0 5561 2639

โทรสาร 0 5561 2758

Email : Saraban_sukhothai@mol.mail.go.th

364
TOP