Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสุโขทัย

ติดต่อเรา

ที่ตั้ง

สำนักงานแรงงานจังหวัดสุโขทัย ศาลากลางจังหวัด ชั้น4 ถนนนิกรเกษม อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64000

โทรศัพท์

0-5561-2758

อีเมล

sukhothai@mol.mail.go.th

สำนักงานแรงงานจังหวัดสุโขทัย

ศาลากลางจังหวัด ชั้น 4 ถนนนิกรเกษม

ตำบลธานี อำเภอเมืองสุโขทัย

จังหวัดสุโขทัย 64000

โทรศัพท์ 0 5561 2639

โทรสาร 0 5561 2758

Email : sukhothai@mol.mail.go.th

TOP