Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสุโขทัย

ข่าวประชาสัมพันธ์

ยกเลิกประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรบุคคลเป็นบัณฑิตแรงงาน

ยกเลิกประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรบุคคลเป็นบัณฑิตแรงงาน ...

Mol-Thailand

สำนักงานแรงงานจังหวัดสุโขทัย ร่วมใจคาดเข็มขัดนิรภัย 100% ...

Mol-Thailand

สำนักงานแรงงานจังหวัดสุโขทัย ร่วมใจสวมหมวกนิรภัย 100% ...

Mol-Thailand

อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ 12) มาเพื่อใช้ประโยชน์ในทางราชการ ...

TOP