Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสุโขทัย

ข่าวประชาสัมพันธ์

แนวทางการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวภายในประเทศ ...

กระทรวงแรงงานออกมาตราการเยียวยาผู้ประกันตน ...

เชิญชวน!!! นายจ้าง สถานประกอบการ ลูกจ้าง โหลดแอป “หมอชนะ” ...

จ้างงานเด็กจบใหม่ รัฐช่วยอุดหนุนค่าจ้างครึ่งหนึ่ง (Co-payment) ...

TOP