Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสุโขทัย

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสิทธิประโยชน์กรณีคลอดบุตรจากกองทุนประกันภัยแรงงานไต้หวัน แก่แรงงานที่มีคุณสมบัติหลักเกณฑ์ที่กองทุนประกันภัยแรงงานไต้หวันกำหนด

pll_content_description

TOP