Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสุโขทัย

ผลการจัดทำดัชนีชี้วัดคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ และสำรวจข้อมูลแรงงานนอกระบบ จังหวัดสุโขทัย พ.ศ.2564

pll_content_description

ไฟล์แนบ:

pll_file_name1. ผลแรงงานนอกระบบ 64

ขนาด : 5627.32 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 18 ส.ค. 2564

pll_file_name2.บทสรุปผู้บริหาร

ขนาด : 66.42 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 18 ส.ค. 2564
TOP