Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสุโขทัย

รายงานสถานการณ์แรงงานและดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัดสุโขทัย ไตรมาส 2 ปี 2566 (เมษายน-มิถุนายน 2566)

pll_content_description

ไฟล์แนบ:

pll_file_nameรูปเล่ม

ขนาด : 3641.89 kb
วันที่สร้าง : 13 ส.ค. 2566
TOP