Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสุโขทัย

สรจ.สุโขทัย ร่วมออกตรวจบูรณาการกับ ศอ.ปส.อ.เมืองสุโขทัย ตามนโยบายตำบลมั่นคง สร้างพื้นที่ปลอดภัย ดำเนินการตรวจปัสสาวะ พนักงานในสถานประกอบกิจการในเขตพื้นที่อำเภอเมืองสุโขทัย

pll_content_description

TOP