Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสุโขทัย

สำนักงานแรงงานจังหวัดสุโขทัย ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก และกำหนด วัน เวลา และสถานที่ในการสอบ พนักงานราชการเฉพาะกิจ ในตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน

pll_content_description

 

TOP