Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสุโขทัย

หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน ร่วมตรวจบูรณาการป้องกันการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ และการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ในพื้นที่อำเภอศรีสัชนาลัย

pll_content_description

TOP