Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสุโขทัย

ดาวน์โหลด

ทั่วไป

pll_file_nameแผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน ปี 2566 – 2570

ขนาด : 3286.41 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2022-03-10 06:55:35+07

pll_file_nameแผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน ปี 2563-2565

ขนาด : 6856.05 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2022-03-10 06:45:37+07

pll_file_nameการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ปี 2565

ขนาด : 49.48 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2022-01-06 02:00:45+07
TOP