Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสุโขทัย

Infographic

สรุปรายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัด ไตรมาส 2 ปี 2564

สรุปรายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัด ไตรมาส 2 ปี 2564 ...

จำนวนประชากรจังหวัดสุโขทัย

จำนวนประชากรจังหวัดสุโขทัย ...

จำนวนสถานประกอบการและลูกจ้างในจังหวัดสุโขทัย

จำนวนสถานประกอบการและลูกจ้างในจังหวัดสุโขทัย ...

ข้อมูลแรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทำงานของจังหวัดสุโขทัย

ข้อมูลแรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทำงานของจังหวัดสุโขทัย ...

กองทุนประกันสังคมจังหวัดสุโขทัย

กองทุนประกันสังคมจังหวัดสุโขทัย ...

กองทุนเงินทดแทน

กองทุนเงินทดแทน ...

สรุปรายงานสถานการณ์แรงงาน ไตรมาส 1 ปี 2564 (หน้า2)

สรุปรายงานสถานการณ์แรงงาน ไตรมาส 1 ปี 2564 (หน้า2) ...

สรุปรายงานสถานการณ์แรงงาน ไตรมาส 1 ปี 2564

สรุปรายงานสถานการณ์แรงงาน ไตรมาส 1 ปี 2564 ...

กองทุนเงินทดแทน

กองทุนเงินทดแทน ...

ข้อมูลแรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทำงานของจังหวัดสุโขทัย

ข้อมูลแรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทำงานของจังหวัดสุโขทัย ...

จำนวนสถานประกอบการและลูกจ้างในจังหวัดสุโขทัย

จำนวนสถานประกอบการและลูกจ้างในจังหวัดสุโขทัย ...

จำนวนประชากรจังหวัดสุโขทัย

จำนวนประชากรจังหวัดสุโขทัย ...

TOP