Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสุโขทัย

Infographic

สรุปรายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัด ไตรมาส 2 ปี 2566

สรุปรายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัด ไตรมาส 2 ปี 2566 ...

สรุปรายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัด ไตรมาส 1 ปี 2566

สรุปรายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัด ไตรมาส 1 ปี 2566 ...

สรุปรายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัด รายปี 2565

สรุปรายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัด รายปี 2565 ...

สรุปรายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัด ไตรมาส 4 ปี 2565

สรุปรายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัด ไตรมาส 4 ปี 2565 ...

สรุปรายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัด ไตรมาส 3 ปี 2565

สรุปรายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัด ไตรมาส 3 ปี 2565 ...

สรุปรายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัด ไตรมาส 2 ปี 2565

สรุปรายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัด ไตรมาส 2 ปี 2565 ...

สรุปรายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัด ไตรมาส 1 ปี 2565

สรุปรายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัด ไตรมาส 1 ปี 2565 ...

สรุปรายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัด ไตรมาส 4 ปี 2564

สรุปรายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัด ไตรมาส 4 ปี 2564 ...

สรุปรายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัด ไตรมาส 2 ปี 2564

สรุปรายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัด ไตรมาส 2 ปี 2564 ...

จำนวนประชากรจังหวัดสุโขทัย

จำนวนประชากรจังหวัดสุโขทัย ...

จำนวนสถานประกอบการและลูกจ้างในจังหวัดสุโขทัย

จำนวนสถานประกอบการและลูกจ้างในจังหวัดสุโขทัย ...

ข้อมูลแรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทำงานของจังหวัดสุโขทัย

ข้อมูลแรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทำงานของจังหวัดสุโขทัย ...

TOP